IBM KUNST-sektionen

Årskunst indkøbt til udlodning
6. februar 2018


Årskunst
Igennem 2017 er der indkøbt 22 kunstværlker der udloddes blandt KUNSTsektionens medlemmer på årsmådet 6. februar kl .17.
Den indkøbte årskunst hænger til besigtigelse i området før kantinen på Allerød-lokationen.
Den indkøbte årskunst kan også ses i elektronisk form ved at klikke HER

E-mail med indbydelse til årsmødet og yderligere informationer følger snarest.


Referat årsmøde tirsdag 6. februar 2018

Vi var 6 medlemmer og fire udvalgsmedlemmer der afholdt årsmøde i ALR tirsdag 6. februar 2018.

Torben Aaes forestod på forbilledlig vis hvervet som dirigent.

Den foreslåede vedtægtsændring blev nedstemt med 42 stemmer imod, mens 9 stemte for.

Udvalgsmedlemmer Annette, Allan og René var på valg, og blev alle genvalgt. Kirsten Høj udtræder, og afløses af Rikke Grynderup.

Torben Aas Jørgensen trak de 22 vindere af den gennem 2017 indkøbte årskunst.
En liste over vinderne findes HER.

Billeder af gevinsterne kan ses HER og HER.

Der vil være udlevering af kunstgevinster i IBM Allerød, Sortemosevej 21, i området før kantinen onsdag den 7. februar og mandag 12. februar 2018 kl. 15.45-16.00.
Er du forhindret disse dage, aftales nærmere med Annette Nybjerg på mail nybjerg@dk.ibm.com.

Gevinster der ikke er afhentet inden 1. marts 2018, tilfalder KUNSTsektionen, medmindre andet er aftalt skriftligt.design by TLU © Hyldig 2008